Usługi prawne z Prawa Karnego

§

Potrzebujesz usług adwokata z zakresu prawa karnego?

Zadaj bezpłatne pytanie

PRAWO KARNE – Adwokat Tomasz Polek

Pod pojęciem prawa karnego należy rozumieć zespół norm regulujących zakazy i nakazy, których nie przestrzeganie zagrożone jest sankcją karną. Prawo karne w swej idei ma za zadanie ochronę państwa, osób prawnych oraz obywateli, przed czynami osób trzecich godzących w ich dobra.  Pod szeroki pojęciem prawa karnego należy rozumieć także przepisy regulujące zasady wykonywania  kary, orzeczonych na mocy wyroku sądowego.  

Adwokat Tomasz Polek świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, zarówno jako obrońca w sprawach karnych, wykonawczych jak również w sprawach o wykroczenia. W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa karnego Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc również ofiarą przestępstw reprezentując ich interesy jako pełnomocnik pokrzywdzonego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu sądowym.

W zakresie prawa karnego prowadzimy m.in. sprawy o:

 • wyrażenie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwa w karze,
 • zamiana kary ograniczenia wolności na zastępczą kare pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • przestępstwo przeciwko zdrowiu oraz pobicie,
 • wyłudzenie,
 • kradzież, rozbój, oszustwo, fałszerstwo,
 • oskarżenie o naruszenie nietykalności cielesnej,
 • prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym,
 • oskarżenie o handel narkotykami i substancjami psychotropowymi,
 • oskarżenie o posiadanie narkotyków,
 • wykroczenie i przestępstwa skarbowe.

Posiadanie status strony w postępowaniu karnym zarówno jako podejrzany a w późniejszym etapie jak oskarżony, jak i jako pokrzywdzony wiąże się z ogromnym napięciem emocjonalnym. Podejmowanie decyzji w trakcie postępowania karnego wymaga znajomości przepisów prawa karnego, które mimo wielu pouczeń, są stron postępowania nieznane albo nie zrozumiałe. W szczególności w prawie karnym ważnym jest aby podejmowane decyzję był świadome, bez zbędnych emocji, albowiem ich konsekwencję są trudne do odwrócenia i mogą wpłynąć nie tylko na wynik postępowania ale także na dalsze życie.

Prawo Karne - Usług Prawne Adwokata w Wodzisławiu Śląskim, Kancelaria Adwokacka Tomasza Polka

Potrzebujesz porady prawnej, usług lub wiedzy z zakresu prawa?

Poniżej znajdują się usługi prawne w których specjalizuje się Kancelaria Adwokacka w Wodzisławiu Śląskim.

Prawo Karne

Kancelaria oferuje porady prawne oraz usługi prawne z dziedziny prawa karnego.

Zobacz więcej

Prawo Cywilne

Kancelaria oferuje porady prawne oraz usługi prawne z dziedziny prawa cywilnego.

Zobacz więcej

Prawo Pracy

Kancelaria oferuje porady prawne oraz usługi prawne z dziedziny prawa pracy.

Zobacz więcej

Prawo Rodzinne

Kancelaria oferuje porady prawne oraz usługi prawne z dziedziny prawa rodzinnego.

Zobacz więcej
Potrzebuję porady prawnej

Adwokat Wodzisław Śląski

Usługi prawne, prawo cywilne Adwokat Tomasz Polek - Kancelaria Wodzisław Śląski
Usługi prawne, prawo cywilne Adwokat Tomasz Polek - Kancelaria Wodzisław Śląski
Zobacz więcej

Adres Kancelarii Adwokackiej w Wodzisławiu Śląskim

Kancelaria Adwokacka, adw. Tomasz Polek
ul. 26 Marca 49, 44-300 Wodzisław Śląski – Bezpłatny Parking

Mapka dojazdu do Kancelarii Adwokackiej

Nawiguj do kancelarii