Usługi prawne z Prawa Pracy

§

Potrzebujesz usług adwokata z zakresu prawa pracy?

Zadaj bezpłatne pytanie

PRAWO PRACY – Adwokat Tomasz Polek

Prawo pracy to zespół norm regulujących sprawy związane ze stosunkiem pracy. Prawo to określa prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców. Normy prawne z tego zakresu reguluje Kodeks pracy oraz inne ustawy i akty wykonawcze.

Kancelaria w ramach pomocy prawnej w zakresie prawa pracy pomaga m.in. w sprawach takich jak:

  • wypadek przy pracy,
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
  • wypłata wynagrodzenia (za wykonaną usługę, odpraw, należności za nadgodziny itp.),
  • uzyskanie odszkodowania za naruszenie zasad w zatrudnieniu (mobbing, dyskryminacja itp.),
  • spory wynikające z naruszenia zasad umowy,
  • świadectwa pracy,
  • przywrócenie do pracy,
  • naruszenie ochrony danych osobowych,
  • złamanie klauzuli zakazu konkurencji.

Należy pamiętać, iż prawo pracy ma za zadanie nie tylko ochronę pracownika przed nagannymi praktykami pracodawców, którzy nie przestrzegają podstawowych praw pracownika jak prawo do wynagrodzenia lub poszanowania dóbr osobistych pracownika. Przepisy prawa pracy służą także pracodawcy, który ma problem z pracownikiem niesumienie wykonującym swoje obowiązki, ale także takim który w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu ujawnia tajemnicę pracodawcy lub w inny sposób bezprawnie szkodzi jego interesom 

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy polega między innymi na sporządzeniu odwołania od niesłusznego wypowiedzenia stosunku pracy, przed sądowe negocjacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, reprezentowanie pracodawcy w postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.

Dobry Adwokat Wodzisław Śląski, Kancelaria Adwokacka, Prawnik Wodzisław Śląski, Porady prawne, Usługi Prawne Tomasz Polek

Potrzebujesz porady prawnej, usług lub wiedzy z zakresu prawa?

Poniżej znajdują się usługi prawne w których specjalizuje się Kancelaria Adwokacka w Wodzisławiu Śląskim.

Prawo Karne

Kancelaria oferuje porady prawne oraz usługi prawne z dziedziny prawa karnego.

Zobacz więcej

Prawo Cywilne

Kancelaria oferuje porady prawne oraz usługi prawne z dziedziny prawa cywilnego.

Zobacz więcej

Prawo Pracy

Kancelaria oferuje porady prawne oraz usługi prawne z dziedziny prawa pracy.

Zobacz więcej

Prawo Rodzinne

Kancelaria oferuje porady prawne oraz usługi prawne z dziedziny prawa rodzinnego.

Zobacz więcej
Potrzebuję porady prawnej

Adwokat Wodzisław Śląski

Usługi prawne, prawo pracy Adwokat Tomasz Polek - Kancelaria Wodzisław Śląski
Usługi prawne, prawo pracy Adwokat Tomasz Polek - Kancelaria Wodzisław Śląski
Zobacz więcej

Adres Kancelarii Adwokackiej w Wodzisławiu Śląskim

Kancelaria Adwokacka, adw. Tomasz Polek
ul. 26 Marca 49, 44-300 Wodzisław Śląski – Bezpłatny Parking

Mapka dojazdu do Kancelarii Adwokackiej

Nawiguj do kancelarii